За Нас

ExoControl е фирма специализирана в дезинфекция, дезинсекция и дератизация.  Предлаганите от нас услуги и препарати са съобразени с всички национални и европейски изисквания и норми. Използваните от нас формулировки са възможно най-безвредни за хората, животните и околната среда.

Нашият персонал се състои изцяло от млади и мотивирани специалисти, които постоянно повишават знанията и уменията си.  ExoControl притежава всички разрешителни документи според изискванията на Министерството на Здравеопазването, за провеждане на дезинфекция, дезинсекция и дератизация, както и удостоверения издадени от НЦЗПБ и РЗИ.

ние гарантираме свободна от вредителите среда

Решения

Дезинфекция

Дезинфекция е комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на микроорганизмите във външната среда.

Дезинсекция

Дезинсекция е комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на вредни насекоми.

Дератизация

Дератизация е комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на вредителите гризачите, а именно различните видове плъхове и мишки.

Фумигация

Фумигация е метод за контрол на вредителите, чрез обгазяване.

ИПМ

Интегриран пест мениджмънт е ефективен и благоприятен за околната среда, подход за борба с вредителите.

Онлайн Магазин!

Нашите предимства

ExoControl предлага индивидуален подход и внимание към всеки клиент.

Нашият екип се състой от млади и опитни професионалисти.

ExoControl, предлага широка гама от най-добрите продукти на пазара.