Интегриран Пест Мениджмънт

Интегриран Пест Мениджмънт е ефективен и благоприятен за околната среда подход за борба с вредителите, основан на комбинация от разумна практика. Програмата използва актуална, подробна информация за жизнения цикъл на вредители и тяхното взаимодействие с околната среда. Тази информация, в комбинация с наличните методи за контрол на вредителите, се използва за управление от най-икономичните средства, и с възможно най-малко опасност за хората, имуществото и околната среда.

Интегриран Пест Мениджмънт, може да се прилага в земеделски и неземеделски настройки, като например в дома, градината, и на работното място. Интегрираното управление на вредителите се възползва от всички възможности за подходящо управление на вредителите, включително, но не само, разумното използване на пестициди. При органичното производство на храни са приложими много от същите понятия като тези използвани при интегрираното управление на вредители.  Тези методи ограничават използването на пестициди за тези, които са получени от естествени източници, за разлика от тези получени от синтетични химикали.

Интегриран Пест Мениджмънт не е само един метод за борба с вредителите, а поредица от оценки на управлението, решения и контрол. При практикуването на интегрирано управление на вредителите, производителите, които са наясно с потенциала за нашествие на вредители, следват стъпаловиден подход. Четирите стъпки включват:

  •        Определяне на прага на действие

Интегриран Пест Мениджмънт, първо определя прага на действие, при който популациите на вредителите или условия на околната среда показват, че трябва да се предприемат действия за борба с вредителите. Локализирането на един вредител не винаги означава,че е необходим контрол. Нивото, което определя дали вредители ще се превърнат в икономическа заплаха е от решаващо значение за насочване на бъдещи решения за контрол.

  •        Контрол и идентифициране на вредителите

Не всички насекоми, плевели и други живи организми изискват контрол. Много организми са безвредни, а някои са дори полезни. Интегрираният Пест Мениджмънт, идентифицира и следи вредителите, така, че предприети, подходящи мерки за контрол. Това наблюдение и идентифициране премахва, неправомерното използване на пестициди.

  •        Превенция

Програмата работи за управлението на културите, полетата и закритите пространства като начална стъпка за контрол над вредителите и превенция от по-голяма заплаха.  В земеделската култура, това може да означава използване на алтернативни култури и устойчиви срещу вредителите сортове.  Тези методи могат да бъдат високо ефективни и икономични с малак или никакав риск за хората и околната среда.

  •        Контрол

Програмата помага за откриване на ефективните методи за контрол на риска, след като наблюдението, идентифицирането, и определянето на пределите за действие, доказват наличието на вредители, и превантивните методи са доказани не ефективни.  Използването на химически вещества като например феромени които предотвратяват размножаването на вредителите, е ефективен и по-малко рискован метод за контрол, както и механичния контрол, като примамки.  Ако допълнително наблюдение и идентификации показват, че по-малко рисковия контрол няма ефективен ефект, целенасочено пръскане на пестициди ще последват. Пръскането с пестициди, е крайна мярка за контрол.

Коментари са забранени.