Дератизация

Дератизация е комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на вредители - гризачи, най-често плъхове и мишки.  Дератизацията се oсъществява чрез физични, химични и биологични методи. Тъй като плъховете и мишките са разпространители на опасни за човека болести, контролът им е от изключително значение. Процесът e комплексен и обикновено изисква време и постоянство.

Коментари са забранени.