Дезинсекция

Дезинсекция

Дезинсекция е комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на вредни насекоми, като:

Дезинсекцията се осъществява чрез физични, химични и биологични методи.  Цели  унищожаването на инсекти, които са отговорни за разпространението на редица заболявания, както и ежегодното опустошаване на около една четвърт от селскостопанските насаждения, предназначени за храна на човека.

Коментари са забранени.