Електронен мониторинг

Електронен мониторинг  е най-прецизната система за мониторинг на гризачите. Информацията за активност се индексира на вашия компютър, таблет или мобилно устройство.

Периодичните инспекции не са необходими, защото ние получаваме нужната информация online! Бизнеси, при които се цели нулева численост на вредители, биха имали най-голяма полза от внедряване на подобен вид система.Тя ще ограничи физическите визити до минимум и ще намали разходите ви за пест мониторинг значително!

Коментари са забранени.