Дезинфекция

Дезинфекция е комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на микроорганизмите във външната среда. Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи. При почистването микроорганизмите се отстраняват от повърхността по механичен път. Целта на дезинфекцията е  унищожаване или  намаляване до допустим минимум броя на:

  • бактерии,
  • микробактерии,
  • вируси,
  • фунги (гъби) и др.

Унищожаването на бактериални спори, чрез дезинфекцията не винги е възможно! Това се постига чрез стерилизация.

Коментари са забранени.