Фумигация

Фумигация е метод за контрол на вредителите, чрез обгазяване.  Използват се газообразни химикали, които са смъртоносни за вредителите.Методът е приложим за обеззаразяване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация на транспортни контейнери, кораби, вагони, самолети, автомобили, цели згради и др.

Най-общо фумигацията включва три етапа.

  • Първи етап:  Покритие на дадената област, за да се създаде херметична среда.
  • Втори етап: Опушване на даденото пространство, което трябва да бъде оставено за известен период от време за да позволи на газовете да проникнат и да се достигнат необходимите концентрации, за  унищожаване вредителите.
  • Трети етап: Обгазената средата трябва да се проветри, за да се постигне безопасност за обитателите.

Коментари са забранени.