Portfolio Category: Услуги

Фумигация

Фумигация е метод за контрол на вредителите, чрез обгазяване.  Използват се газообразни химикали, които са смъртоносни за вредителите.Методът е приложим за обеззаразяване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация на транспортни контейнери, кораби, вагони, самолети, автомобили, цели згради и др. Най-общо фумигацията включва три етапа. Първи етап:  Покритие на дадената област, за да се създаде херметична среда. Втори етап: Опушване на даденото пространство,…
Повече

Дератизация

Дератизация е комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на вредители - гризачи, най-често плъхове и мишки.  Дератизацията се oсъществява чрез физични, химични и биологични методи. Тъй като плъховете и мишките са разпространители на опасни за човека болести, контролът им е от изключително значение. Процесът e комплексен и обикновено изисква време и постоянство.
Повече