Унищожаване на Плъхове

Познати за нас са 64 вида плъхове, като най-често срещаните са черният и кафявият вид.  Плъховете се различават от мишките по големината си, но рядко надвишават 500 грама.  Те са инстинктивно предпазливи и внимателни с новости в околната си среда, включително мерки на контрол, като например капани и примамки. Плъховете обитават предимно тавански и подземни помещения, дупки, стенни кухини и други трудно достъпни места.

Плъховете, са носители на множество сериозни и зоонозни патогенни заболявания, като например "Черната смърт", класическа чума по свинете, шап и други.  Те също така са и преносители на бълхи и кърлежи.

Животът им продължава около една година, поради множеството си врагове на които те често стават жертви.

Опитомените плъхове са дружелюбни и подлежат на дресировка.  Плъховете са често използвани за научни и лабораторни изследвания, като резултатите от тези изследвания подпомагат нашето разбиране за генетиката, заболяванията, ефектите на лекарства и други в полза на здравето и благосъстоянието на човечеството. Лабораторни плъхове са ценни в психологическите изследвания и други проучвания за съзнанието.  Плъхове притежават метапознание, което е умствена способност, документирана само при хората и някои примати.

Плъховете са популярен избор при провеждане на изследвания свързани със злоупотреба с наркотични вещества, поради тяхната висока интелигентност, находчивост, агресивност и адаптивност. Тяхната психология, в много отношения, е подобна на тази на хората.

Плъховете са социални животни, които показват алтруистично поведение към останалите от вида си. При предоставена лесно достъпна храна, плъховете първо освобождават затворения в клетка плъх след което споделят храната си с него. Това е предимно забелязано при женските, и при около 70% от мъжките плъхове.

Плъховете имат силно обоняние и подлежат на дресировка, което ги прави лесни за откриване на туберколоза при хората.  В някои части на света, плъховете са използвани дори за откриване на подземни мини и наркотици

Плъховете се смятат за смъртоносни вредители.  Заселването им в нова местност, означава нанасянето на огромни щети и деградация на околната среда. Черният и кафявият вид, са допринесли за изчезването на множество видове диви животни, птици, дребни бозайници, влечуги, безгръбначни животни и растения.  Плъхове са всеядни и способни да се хранят с широка гама от растителни и животински храни. Те имат много висока раждаемост и при внедряването си в нова област, бързо се размножават, за да се възползват максимално от наличната храна.

Поради своята враждебна среда, която е твърде тежка за оцеляването им, и липсата на човешко присъствие, единствения континент, необитаван от плъхове е Антарктида.  Въпреки това, плъхове обитават много от островите в близост до Антарктика.

Свържете се с нас за професионална борба и унищожаване на плъхове.

Коментари са забранени.